• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

تماس با ما

 

مرکز آموزش های حرفه ای و مشاوره دانایی

آدرس:

تهران ، الهیه، خیابان استانبول، خیابان هدیه ، کوچه شهید لطیفی ، پلاک 17زنگ یک

تلفن:

22393531

22391840

تلفکس:

22219591

همراه:

09101985227 ویژه ساعات غیر اداری (  oncall)