• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

خاص و تک درس

دوره های نیم روزه تا  سه روزه برای  یک زمینه درسی و آموزشی در هر ماه  یا فصل برگزار می شود و علاقمندان می توانند در این دوره ها به صورت فردی یا سازمانی شرکت کنند.

جهت کسب اطلاع بیشتر در باره زمان و مکان برگزاری دوره ها، هزینه و شرایط ثبت نام می توانید با دفتر آموزش این مرکز تماس بگیرید.و یا با عضویت در لیست باشگاه مشتریان در هر مورد اخبار آموزشی مرکز به شما اطلاع رسانی شود.

دوره های تک درس در زمینه های ذیل برگزار می شود

استراتژی

مدیریت

بازاریابی

فروش

صادرات

برند سازی

بازرگانی بین الملل

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی

فناوری اطلاعات

باشگاه مشتریان

و.......