• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

فرم ثبت نام

برای ثبت نام در دوره های مرکز اموزش های عالی و مشاوره دانایی فرم ثبت نام ذیل را تکمیل نمایید

در بعضی از رشته ها هزینه های دوره ها 10 تا 50 درصد بیشتر است.