• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

چرا دانایی

مرکز آموزش های عالی و مشاوره دانایی فقط یک مرکز آموزشی نیست . در این مرکز درکنار آموزش ، مشاوره ارائه می شود تا شرکت کنندگان بتوانند آموخته های خود را در کسب و کارشان اجرا کنند.

مزیت های دوره MBA وDBA  در مرکز دانایی عبارتند از:
قیمت مناسب:بدلیل ظرفیت سازی مناسب.هردوره با تعداد حداکثر 8 نفر دانش پژوه بصورت نیمه خصوصی برگزار میشودکه مبلغ دریافتی تقریبا معادل کلاسهای چند ده نفره دربرخی موسسات است.
شرایط مناسب پرداخت:باایجاد امکان پرداخت شهریه بصورت نقدواقساط.گامی موثر و ایده ال برداشته شده است.
آموزش تخصصی:سیستم آموزشی به سبک استاد شجاع وبصورت کاملا تخصصی جهت صنعت چوب.مبلمان ودکوراسیون وبا استفاده از برترین متدهای روز دنیا واساتیدمجرب این حوزه در این موسسه تدریس میشود.
منابع:بجای استفاده ازحجم سنگین کتب.دروس اکادمیک بصورت کتاب خلاصه شده وهمچنین فیلمبرداری از جلسات نیزجهت مرور مطالب(REVIEW )صورت رایگان دراختیارقرامیگیرد.
زمان کلاسها:روز و ساعت کلاسها کاملا با اساتید ودانش پژوه ها برطبق شرایط ونظر جمع بررسی و زمانبندی و ارائه میگردد.
مشاوره:علاوه بر مشاوره در حین تدریس جهت عزیزان.یک جلسه مشاوره حضوری برای هرنفر بصورت رایگان درنظر گرفته شده است.
آموزش حین کار(کارگاه آموزشی OJT - on the job training) ) : برای هر درس یک مربی جهت تدریس کارگاهی در نظر گرفته شده است. بازدیدوسخنرانی:جلسه سخنرانی باحضور یک مدیرموفق وشاخص صنعت کشوربه انضمام یک بازدید از کارخانه ای بزرگ در اطراف ونزدیکی شهرتدارک دیده میشود.