• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

پیام طراح ایده کتاب و ناشر

 

 

 


100 سال پیش من و خیلی هایمان نبودیم ولی خاطرم هست که در سایه مرور خاطرات پدران و پدربزرگانمان در کنار مطالعه کتاب ها ی بسیار فرآیند پیشرفت ، افت و خیزهای صنعت و اقتصاد کشور، ازقصه و غصه های پیشکسوتان ایده ها و انگیزه های زیادی برای کار و تلاش و خلاقیت پیدا کردیم.
تغییرات جهانی و روند های منطقه ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی و صنعتی در کنار40 سال تحریم و دشمنی مطمئنا مرور صد سال گذشته را برای معرفی هرچه بهتر توانمندی های صنعتی و اقتصادی کشور برای توسعه ارتباطات جهانی مهم می سازد.
طی سالها همکاری با بخش های مختلف صنعت کشور، در زمینه انتشار نشریات و کتب ، برگزاری رویدادهای علمی و مدیریتی، اجرای نمایشگاه های تجاری، مشاوره به مدیران، در این شرایط وظیفه میدانیم با مجموعه وابستگان حرفه ای خود در یک کار تیمی و جهادی کتاب بزرگ کارنامه یک قرن فعالیت صنعت کشور را منتشرنماییم.
خواهیم کوشید، در راستای اقتصاد مقاومتی به اهتمام جمیع مدیران وکارآفرینان متعهد و آینده سازصنعت کشور عملکردها، خلاقیت ها و پیشرفت های صنعتی، همت های عالی صنعتگران غیور و مدبران شریف ایرانرا، در سندی نفیس و ارزشمند،برای جهان ونسل آینده به یادگار گذاریم .
باحمایت و ارج نهادن به همت بخش خصوصی در انتشاراین اثرماندگار و یادگاردر سایه مراتب همکاری مدیران ، کارآفرینان واحدهای صنعتی موفق و برتر این کتاب توسط شرکت آفتاب پیشرفت صنعت به دو زبان فارسی و انگلیسی با توزیع بین المللی منتشر خواهد شد.
این کتاب، مرجع و رسانه ای دیپلماتیک است که برای جلب توجه بیشتر دولتمردان ،بازرگانان و سازمانهای خارجی جهت سرمایه گذاری و همکاری های مشترک موثر بوده و در راستای افزایش صادرات کشور و معرفی توانمندی های برجسته صنعت ومطلوبیت های کالاهای ایرانی ، بخاطر محتوای، کیفیت چاپ ، تعدد جلد با توجه به تنوع صنعت، توزیع ملی و بین المللی بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در مراحل رونمایی از این کتاب از مدیران حامی این اثر ، تقدیر به عمل می آید.و به رسم یادبود تندیس ویژه برای حامیان و لوح سپاس به همه مشارکت کنندگان اهدا می شود.
و من الله توفیق
اسماعیل شجاع
مدیرعامل آفتاب پیشرفت صنعت
طراح و ناشر کتاب