• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

تعرفه و شرایط سفارش

 

 

 

این کتاب به همت بخش خصوصی با همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات بزرگ دولتی و خصوصی منتشر می شود. تا سند نفیس ، ارزشمند و دیپلماتیک برای معرفی توانمندی ها ، محصولات و پتانسیل های صنعت کشور در بازارهای جهانی و مناسبات بین المللی باشد.
این کتاب در اختیار وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، اتاق های بازرگانی و... قرار خواهد گرفت ودر رسانه ها ، نمایشگاه ها داخلی و خارجی معرفی خواهد شد
علاقمندان می توانند به جمع حامیان (اسپانسرها )و حاضرین در کتاب به پیوندند و به درج آگهی سازمانشان ومعرفی خود د رکتاب اقدام کنند.

اگر عکس و خاطره ای از 100 سال پیش تا به امروز در حوزه صنعت خود دارید به ما بفرستید.تا در این کتاب کارنامه قرن ویژه صنعت شما ، به نام شما منتشر شود  و برای حضور خود در قامت یک اسپانسر و یا آگهی دهنده ای که در چندین  صفحه تمایل به معرفی خود و سازمانش دارد با ما تماس بگیرید.