• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

DBA دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

DBA دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار

یک دوره عالی و مدیریت حرفه ای در کسب و کاروصنایع میباشد که یک سطح بالاتر از دوره آموزش برای مدیران سازمانها در آن استفاده شده است.

DBA را بعنوان یک مدرک حرفه ای وPHDبعنوان یک مدرک آکادمیک بیشتر اوقات دارای ارزش مشابه هستند. به همین دلیل وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا و بنگاه ملی علوم آمریکا مدارک DBA و PHD را معادل یکدیگر میدانند و تفاوتی بین آنها قایل نمیشوند اما این رویه در تمام کشور ها یکسان نیست.

از جمله اهدافی که بصورتحرفه ایی وتخصصی دردوره DBA صنعت چوب  صنعت چوب و مبلمان به ان پرداخته شده وبعنوان یک مزیت وشاخص برتر در موسسه دانایی لحاظ گردیده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

- بهره گیری از اخرین دستاوردهای دانش مدیریت وتجارت کشورهای صنعتی  در این حوزه برای توانمدی مدیران,مدیران ارشد ,مدیران میانی وکارشناسان ومشاوران در بخش های تولید وفروش

- توجه به موارد کاربردی و مهارتی با رویکردی عمل گرایانه(pragmatism) همراه با فعالیت های پژوهش محور(oriental research)

- آموزش ونحوه بکارگیری حرفه ای تکنیک های متنوع و پیشرفته مدیریتی در شرایط مختلف وبحرانی(ciritical conditions)

- شناسایی و استفاده بهینه از ابزارهای مدیریتی وراهبردی

-مدیریت بهینه منابع انسانی ومالی و بهره وری حداکثری از انها 

دروس دوره ی DBA (تخصصی صنعت چوب ومبلمان ودکوراسیون همراه با ارائه پژوهش و سمینار )

 دروس شامل:

رهبری و مدیریت عملکرد و مربی گری کسب و کار ، مدیریت منابع استراتژیک و رفتارسازمانی ،  مدیریت و محبوبیت برند ،  شبکه  سازی توزیع  پیشرفته، زنجیره سازی کسب و کار  ، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، صادرات و  تجارت بین الملل ، حقوق تجارت، مدیریت استراتژیک پیشرفته  ،مدیریت بحران، بورس و بازار سرمایه ، کسب و کارهای جدید ، روانشناسی و علوم اجتماعی در حوزه کسب و کار، اقتصاد سنجی و اقتصاد پولی و توسعه، سیستمهای خبره و تجارت الکترونیک، مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی، مهندسی  مالی  و  تئورهای اقتصادپیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تحلیل و نقد نظریه های سازمان، تحقیقات بازاریابی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه ،استراتژی های بازاریابی ، نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران، ،و برگزاری سمینار تخصصی  در زمینه های :برند سازی مدیران ، مذاکره موفق، حقوق تجارت،تجارت الکترونیک ، قوانین کار، بیمه، مالیات و قراردادها،  نرم افزارهای مدیریت و کسب و کار .

اساتید دوره ,علاوه براساتید مرکز شامل اساتید مدعو   مطرح کشور خواهند بود.