• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

بنیانگذار و موسس

اسماعیل شجاع متولد دی ماه1345 ، کارشناس ارشد بازرگانی ، مشاور و مدرس آزاد مباحث مدیریت، بازاریابی و برند بنیانگذار مرکز آموزشهای عالی و مشاوره دانایی است.
در زمینه مهندسی صنایع، ریاضی کاربردی، تکنسین اتاق عمل و مدیریت بازاریابی و کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل تحصیلات دانشگاهی دارد.و ی ارتباط کاری با صنایع متعدد از جمله نفت و گاز، صنایع غذایی، لوازم خانگی، کیف و کفش ، پوشاک،اتوماسیون و همکاری با تشکل های مدیریتی در اصناف و صنایع مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده است.

خلق محتوا و مفاهیم جدید و راهکاریابی در شرایط بحرانی، توسعه فروش و بهبود مدیریت کسب وکار و رویداد سازی، مدیریت رسانه و نشر ، از مهمترین توانایی های اوست.وی دارای تئوری های جدیدمدیریتی درکلاس جهانی و طراح دوره های PBLWدر ایران و جهان است . او تئوریهای ویژه ای در زمینه اقتصاد، بانک، ارز و پول، جمعیت، اقلیم و... دارد.
در کارنامه مشاوره و همکاری وی نام بنگاه های اقتصادی و برندهای معتبر و اسامی بزرگان کسب وکار میدرخشد.
تجربه انتشار ده ها نشریه ، بنیانگذاری و برگزاری رویداد های علمی ، اقتصادی و تجاری متعدد و بیش از 15 سال همکاری با تشکل های مطرح صنعتی و صنفی از دیگر زمینه های سابقه مدیریتی و کاری اسماعیل شجاع است .وی ریاست دوره ای کنفرانس مدیریت برتر را تا کنون عهده داراست.
در سابقه مطبوعاتی و انتشاراتی وی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

   

  همپیمان سازی انسانها برای حرکت به سوی تعالی علمی در مدیریت سازمانها در راستای توسعه انسان هوشمند برای او یک اصل مهم است.
وی مشتاق شکل گیری بنیادها و انجمن های های علمی فنی اقتصادی برای رونق کسب و کار های مردم این سرزمین است. و میکوشد در حوزه نظام آموزش عالی ابتکارهای جدیدی برای توسعه منابع انسانی هوشمند داشته باشد. وی معتقد است رهبران آینده کسب و کار و رهبران سیاسی بایدبا آموزش های هدفمند طی یک دوره 10 ساله در یک نظام علمی مدیریتی تربیت شوند.


اسماعیل شجاع: آرامش و آسایش را ارمغان مدیریت صحیح میداند.وی معتقد است مدیریت نیازمند اقتدار است و اقتدار یعنی توجه به ارزش ها و پایبندی به اخلاق.عدم درک صحیح از اقتدار موجب می شود ارزش ها و فرصت ها را قربانی یک کلام بودن کنیم.

اسماعیل شجاع ماموریت خود را ترویج دانش مدیریت و توسعه منابع انسانی هوشمند میداند.اور ا می توانیم بطور خلاصه اینگونه معرفی کنیم:
مشاور عالی مدیران صنایع و صاحبان برند
متخصص و خالق مفاهیم جدید مدیریت و بازاریابی
تئورسین مباحث رهبری، اقتدار ،پول و اقتصاد
طراح دوره های پروفسوری رهبری عالی کسب و کار برای اولین بار در جهان PBLW

مدیرعامل شرکت آفتاب پیشرفت صنعت
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه بین المللی بازاریابی راهبردی
موسس و مدرس مرکز آموزش های عالی و مشاوره دانایی
موسس و سرپرست مرکز مطالعات صادرات
بنیانگذار و ریاست دوره ای کنفرانس مدیریت برتر

طراح و برگزار کننده کنفرانس های علمی از جمله :E FOR E کنفرانس اخلاق در مدیریت و......